هیئت علمی و پژوهشگران

هیئت علمی و پژوهشگران (10)

هیئت علمی و پژوهشگران

 

هادی قربانیار

 

جناب آقای هادی قربانیار

مترجم و پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

ادامه مطلب...

 

سید یحیی موسوی3

 

جناب آقای سید یحیی موسوی
پژوهشگر گروه جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام

ادامه مطلب...

 

روح الله موحدی

 

جناب آقای روح الله موحدی
پژوهشگر گروه گفتگوی ادیان

ادامه مطلب...

 

غلام احیا حسینی2

 

جناب آقای غلام احیا حسینی
پژوهشگر گروه جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام

ادامه مطلب...

 

سید علی واعظ زاده

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی واعظ زاده

سرپرست گروه آینده پژوهی فکری و فرهنگی جهان

ادامه مطلب...

 

حجت الاسلام عطاران

 

حجت الاسلام و المسلمین عطاران

رئیس پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام

ادامه مطلب...

 

جعفر مروارید

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی مروی

مدیر گروه مطالعات تطبیقی اسلام و ادیان

ادامه مطلب...

 

 
حجت الاسلام دکتر رقوی

 

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رقوی

رئیس پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام

ادامه مطلب...

 

سید علی حسینی

 

حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی

پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

ادامه مطلب...

 

سیدحسین همایون مصباح

 

جناب آقای سید حسین همایون مصباح

پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

ادامه مطلب...