هیئت علمی و پژوهشگران

هیئت علمی و پژوهشگران (9)

هیئت علمی و پژوهشگران

 

هادی قربانیار

 

جناب آقای هادی قربانیار

مترجم و پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

ادامه مطلب...

 

سید یحیی موسوی3

 

جناب آقای سید یحیی موسوی
پژوهشگر گروه جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام

ادامه مطلب...

 

روح الله موحدی

 

جناب آقای روح الله موحدی
پژوهشگر گروه گفتگوی ادیان

ادامه مطلب...

 

غلام احیا حسینی2

 

جناب آقای غلام احیا حسینی
پژوهشگر گروه جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام

ادامه مطلب...

 

سید علی واعظ زاده

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی واعظ زاده

پژوهشگر گروه جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام

ادامه مطلب...

 

حجت الاسلام عطاران

 

حجت الاسلام و المسلمین عطاران

عضو هیئت علمی و مشاور ریاست مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس

ادامه مطلب...

 

جعفر مروارید

 

دکتر جعفر مروارید

مدیر گروه گفتگوی ادیان

ادامه مطلب...

 

سید علی حسینی

 

حجت الاسلام و المسلمین سید علی حسینی

پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

ادامه مطلب...

 

سیدحسین همایون مصباح

 

جناب آقای سید حسین همایون مصباح

پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

ادامه مطلب...