16 بهمن 1396

 

هادی قربانیار

 

جناب آقای هادی قربانیار

مترجم و پژوهشگر گروه مطالعات اسلامی و آینده پژوهی

16 بهمن 1396

اطلاعات نادرست بسیاری در مورد اسلام وجود دارد. رسانه های غربی بیشتر افراط گرایی ها و تعصباتی مانند اینکه اسلام یک دین خشن است را به نمایش می گذارند. تحقیقاتی که در سال 2015 انجام شد، نشان داد که اکثریت آمریکایی ها از اسلام چیزی نمی دانند. این گونه آمارها ...