دوشنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٦

مقالات

روح الله موحدی - گفت و گوی ادیان
توجیه این مدعا که داوری‌های اخلاقی به حوزه امور واقع مربوط می‌شوند، دشوار است؛ لذا تمایز واقع/ارزش گویای این است که اخلاق هنجاری نهایتاً نوعی مراقبه انفسی است که نمی‌توان آن را برحسب صدق و کذب، ارزیابی کرد. از دیدگاه اخلاق پست‌مدرن و برخی نظام‌های اخلاقی اواخر قرن بیستم اخلاقاً نادرست است که ارزش‌ها را امور واقع بدانیم، یا ماهیت گرانبار از ارزشِ اظهارات و داوری‌های ناظر به‌واقع را پنهان کنیم.

سید حسین همایون مصباح - مطالعات اسلامی و آینده پژوهی
جامعه دینی جامعه‌ای است که بینش، اندیشه و انگیزه الهی نقش تعین کننده در اعمال، افکار، رفتار و مناسبات و تعاملات فردی و اجتماعی انسان‌ها داشته و به‌تبع آن در ساختارها، نهادها و کارکردهای آن‌ها می‌تواند داشته باشد. اینک که تصویری از جامعه دینی و اسلامی به دست آوردیم ، وارد مرحله پسین و در ضمن اصلی که مربوط به مقوله انتخاب و انتصاب است می‌گردیم. در این مرحله برای اینکه دامنه و قلمرو انتخاب‌ها و انتصاب‌ها را نیک بدانیم و بشناسیم، بایستی نخست به این پرسش کلیدی پاسخ یابید که در جامعه دینی اصل و بنیاد بر انتخاب گذاشته شده است و یا بر انتصاب؟ قاعده و اصل انتخاب است یا انتصاب؟

سید حسین همایون مصباح - مطالعات اسلامی و آینده پژوهی
در هرجامعه ای مسائل و موضوعات مختلف ومتنوع مطرح بوده وهرکدام ارزش و جایگاه متفاوتی دارند. واین تفاوت های ارزشی و منزلتی نیز ریشه در مجموعه عوامل متعددی ایدئولوژیکی، ساختاری،کارکردی، راهبردی، معرفتی، اخلاقی، تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی دارد. انتخاب و انتصاب درهر جامعه وبه ویژه درجامعه دینی از شمار آن دسته مسائلی است که ازتمامی زوایای یادشده اهمیت داشته و می توان بدان نگریست.

حجت الاسلام احمد مروارید - مطالعات اسلامی و آینده پژوهی
اهمیت این پرسش از آن جاست که در صورتی که پاسخ به این پرسش مثبت باشد، وظیفه شرعی نهادهای حکومتی آن است که راه های انجام محرمات شرعی را مسدود سازند. به دنبال این مطلب این پرسش مطرح خواهد شد که اگر برخی ابزارها کارکردهای گوناگونی داشته باشند، و در هر دو راه حلال و حرام قابل استفاده باشند، آیا بر نهاد های حکومتی واجب است که از به کارگیری این ابزارها ممانعت به عمل آورند؟ یافتن پاسخ برای پرسشی که در عنوان نوشتار مطرح شده است، ما را در گام های بعدی بحث یاری خواهد رساند.

غلام احیا حسینی - مطالعات منطقه ای
عصر حاضر را با توجه به ویژگی ها و حوادثی که در آن برای نوع بشر رخ داده است را شاید بتوان عصری قلمداد کرد که در طول حیات انسان در کره خاکی بی سابقه است. سرعت شگفت آور علم و به تبع آن توسعه ی شتابناک ارتباطات و ظهور پدیده اینترنت و گوشی های هوشمند و نیز حرص و طمع سیری ناپذیر انسان¬ها در استثمار و استعمار و به تبع آن بروز جنگ¬های متعدد جهانی و منطقه ای در عصر حاضر و ده ها ویژگی دیگر این عصر باعث شده، تا رابطه و تعامل انسان¬ها با یکدیگر تغییرات وسیعی را در خود ببیند. از مهمترین نتایج این رویدادها ظهور پدیده¬ی مهاجرت است.  چاپ        ارسال به دوست

گزارش

کارنمای سال 1393 مرکز پژوهشی مشهد

کارنمای  سال 1393 مرکز پژوهشی مشهد

v     ساختار گروههای مرکز پژوهشی:

1.        گروه پژوهشی مطالعات اسلامی، غرب و آینده پژوهی.

2.        گروه پژوهشی گفتگوی ادیان.

3.        گروه پژوهشی مطالعات منطقه‌ای.

v     طرحهای پژوهشی:

الف)طرح اعتقادنامه امامیه.

ب)طرحهای پژوهشی مستقل.

1.        گزیده‌ی جلد نخست سالنامه‌ی مسلمانان در اروپا (با مقدمه و نظارت عباس اقدسی پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات منطقه ای)

2.        شیعه شناسی در آمریکا (مترجم: عباس اقدسی پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات منطقه ای)

3.        رابطة نفس و بدن نزد ملاصدرا و دوئاليست‌هاي غربي(مؤلف: حجت الاسلام دکتر سید علی طالقانی پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات اسلامی)

4.        روش شناسی دین پژوهی «روشها، رویکردها، نگرش‌ها، رشته ها و ساختارها»(مؤلف: دکتر علی موحدیان عطار پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه گفتگوی ادیان)

5.        انسان شناسی(مؤلف: دکتر علی موحدیان عطار پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه گفتگوی ادیان)

6.        آموزه تثلیث از منظر تاریخ، کتاب مقدس و عقل(مؤلف: دکتر هاشم مروارید پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛گروه گفتگوی ادیان)

7.        سقط جنین از دیدگاه ادیان و مذاهب(مؤلف: حجت الاسلام احمد مروارید پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات اسلامی)

8.        مقاله آموزه‌های اعتقادی سید مرتضی «از مجموعه طرح پژوهشی مشترک اعتقادنامه‌های امامیه»(مؤلف: حجت الاسلام دکتر سید علی طالقانی پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات اسلامی)

9.        سلفی گرایی «شاخصه‌های فکری و عملی، زمینه وعوامل، گونه‌ها، قلمرو زیستی و جغرافیایی«(مؤلف: سیدحسین همایون مصباح پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات منطقه ای)

10.     جریان شناسی تجددگرایان مسلمان و تکنیکهای نوگرایی آنان(مؤلف: دکتر جهانگیر مسعودی پژوهشگر مرکز پژوهشی مشهد؛ گروه مطالعات اسلامی)

11.     ترجمه آیا مسیحیان درباره ذهن و بدن، باید دوگانه انگار باشند ؟ «فصل 12 از کتاب: مباحث معاصر در فلسفه دین»(مترجم: روح الله موحدی«پژوهشگر قراردادی» گروه گفتگوی ادیان)

12.     ترجمه: آیا علم دین را بی اعتبار میکند؟(مترجم: توسلی«پژوهشگر قراردادی» گروه گفتگوی ادیان)

v     نشستها و همایشها:

1.        نشست علمی «پروژه تربیت امامان اسلامی در کشورهای اروپایی و مقایسه آن با تربیت کشیشان مسیحی» که توسط «دکتر کاری ویتاکینن» محقق اسلام‌پژوه از دانشگاه فنلاند و به زبان انگلیسی ارائه شد.

2.        کارگاه «عدالت و معنویت در امام علی علیه‌السلام» و «معرفی امام علی علیه‌السلام به مسیحیت» به مدت 24 ساعت به زبان انگلیسی که توسط «استاد قاسمی» ارائه شد.

3.        کارگاه «براهین توحیدی» و «نقد برهان شر از دیدگاه اسلام و مسیحیت» به مدت 12 ساعت به زبان انگلیسی که توسط «دکتر واله» ارائه شد.

4.        نشست «نسبت ایمان و عقل در اسلام و مسیحیت» به مدت 4 ساعت که توسط «حجت‌الاسلام دکتر سبحانی»، مدیر مرکز الحضاره لبنان با حضور محققان جامعه المصطفی و اساتید و دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد.

5.        همایش «مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های کره»با حضور اعضای هیأت علمی و اعضای هیات رئیسه مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه میانگجی کره (سئول) به ریاست «پرفسور لی» و ایراد سخنرانی  «دکتر کیم» و «دکتر پاک» و «پرفسور لی» و «حجت‌الاسلام مهدوی‌مهر» و «حجت‌الاسلام دکتر مظفری» و «دکتر جعفر مروارید» (  اعضای شرکت کننده از مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه میانگجی کره: «خانم اِری» مسئول امور مالی و اجرایی موسسه آقای «پرفسور لی» رییس مؤسسه (دکترای زبان عربی از مراکش) آقای «دکتر موسی کیم» معاون موسسه (دکترای زبان عربی از سودان) آقای «دکتر جونگ» عضو هیئت علمی موسسه (دکترای محیط زیست از کره) آقای «دکتر آن» عضو هیئت علمی موسسه (دکترای زبان عربی از سوریه) «دکتر پارک» عضو هیئت علمی موسسه (اسلام شناس از دانشگاه مگیل کانادا) «حجت‌الاسلام دکترمحمد حسن مظفری»، عضو هیئت علمی مؤسسه (از فضلای حوزه و و فارغ التحصیل حقوق بین الملل از دانشگاه هند).

6.        نشست علمی به زبان انگلیسی با موضوع «نقد روش‌شناسی مطالعات اسلامی در آمریکا با توجه به روش شناسی مطالعات اسلامی در دیدگاه شیعی» با سخنرانی«دکتر دیویدکوک»، استاد مطالعات اسلامی از دانشکده مطالعات ادیانِ دانشگاه رایس آمریکا و «دکتر واله»، از فضلای حوزه و استاد دانشگاه شهید بهشتی.

7.        نشست گفتگوی ادیان با موضوع «رجعت از دیدگاه شیعه و مسیحیت» با حضورهیأت دانشگاه سنت‌توماس و سخنرانی «حجت الاسلام دکتر طالقانی»، عضو مرکز پژوهشی و «حاج آقای مهدی نژاد» و «دکتر نیکولز» و «دکتر مهاوش».

8.        نشست «تصوّفیاعرفان:تأملاتيپیرامونمفهومعرفاندرسنتشیعي» با سخنرانی جناب آقای «دکتر عطاءالله انزلی» از دپارتمان دین دانشگاه میدل بری آمریکا.

9.        نشست «حکمت جاودانه و معرفت قدسی از دیدگاه دکتر سید حسین نصر: تحلیل و بررسی انتقادی» با حضور آقای «دکتر سید نصر الله موسویان»،  استاد پژوهشگاه دانشهای بنیادین و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه تهران.

10.     نشست «مبانی، اهداف و روشهای إلهیات تطبیقی» با سخنرانی «پرفسور فون اشتوش» از دانشگاه پادربورن آلمان به زبان انگلیسی.

11.     نشست «دیدگاه مسیحیت معاصر درباره اسلام و مطالعات شیعی و وضعیت شیعه شناسی در دانشگاه فرانسه» با سخنرانی «پروفسور دولهک» و «حجت الاسلام دکتر جازاری» از دانشگاه سوربن فرانسه به زبان  فرانسوی.

12.     نشست «عرفان امیرالمؤمنین علیه‌السلام» با سخنرانی «پروفسور محمد لِگِن هاوزِن» از مؤسسه امام خمینی «ره».

13.     نشست «دیدگاه‌هایی درباره درک، نقد و حقیقیت در گفتگوهای بین فرهنگی» با سخنرانی «پروفسور إشمیت» (استاد دانشگاه گوته فرانکفورت آلمان).

14.     نشست «زبانشناسی مهدویت؛ ترجمه فرهنگی معارف دینی به غرب» با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضوی راد» (رئیس انستیتوی مطالعات اسلامی در هامبورگ آلمان).

15.     نشست «وضعیت، روش ها و چالش های مطالعات اسلامی در دانشگاه های غرب در چهار جلسه کارگاهی» با سخنرانی «دکتر عمران علی پنجوانی» از کینگز کالج لندن به زبان انگلیسی.

16.     نشست با موضوع «روش‌شناسی مطالعات فلسفی در فارابی، ملاصدرا و خواجه نصیرالدین طوسی: بروایت یک پژوهشگر» با سخنرانی جناب آقای«دکتر یوپ لمیر» متخصص فلسفه ملاصدرا و فارابی از دانشگاه لیدن هلند.

17.     نشست با موضوع «آیا حضرت عیسی مسیح علیه‌السلام سدی برای گفتگوی ادیان است؟» با سخنرانی «پروفسور راینهولد برنهارد» استاد إلهیات سیستماتیک از دانشگاه الهیات بازل سوئیس.

18.     نشست با موضوع «نفس شناسی ابن‌سینا» با سخنرانی آقای «پروفسور کوبایاشی» استاد دانشگاه گاکوگی توکیو و مترجم إلهیات شفای بوعلی‌سینا از توکیو‌ژاپن.

·         مجموعاً 45 نشست و همایش و کارگاه علمی توسط مرکز پژوهشی مشهد برگزار شده است که به برخی از آنان اشاره شد.

v     فعالیتهای توسعه‌ی پژوهشی مرکز پژوهشی مشهد:

1.        همکاری با بنیاد میلانی ( مرکز تولید اپلیکیشن‌های اسلامی).

2.        حمایت، جهت‌دهی و نظارت پژوهشی بر پایان‌نامه‌های دکتری مجتمع آموزش عالی مشهد مقدّس.

3.        طراحی کارگاه‌های مشترک «مدیریت شهری».

4.        طراحی اتاق های  فکر پژوهشی.

5.        همکاری با دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه السلام.

6.        همکاری با مجمع عالی حکمت اسلامی.

7.        همکاری با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی شعبه مشهد.

8.        همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد.

v     فرصتهای مطالعاتی:

الف)فرصت مطالعاتی برای آقای دکتر علیرضا بوجانی، دارای دکترای مطالعات اسلامی از دانشگاه دورهام انگلستان.

·         موضوع پروژه فرصت مطالعاتی: «تبیین های عقلانی از عدالت در اصول فقه شیعه».

ب)فرصت مطالعاتی برای آقای دکتر عمرانعلی پنجوانی دارای دکترای إلهیات دینی از دانشگاه کینگز کالج لندن.

·         موضوع پروژه فرصت مطالعاتی:«بررسی نقش خود (نفس) در گفتمان حقوق بشر اسلامی-غربی».

ج)فرصت مطالعاتی برای خانم کاندس میکسون دانشجوی دوره دکتری در رشته مطالعات دینی از دانشگاه کارولینای شمالی آمریکا.

·         موضوع پروژه فرصت مطالعاتی:«تأثیر مطالعات اسلامی بر هنر اسلامی و ایرانی» و «تأثیر حضرت زهرا (سلام الله علیها) و اهل بیت (علیهم السلام) بر هنر اسلامی و ایرانی».

 

v     سایت مرکز پژوهشی:

این سایت به آدرس www.Rim.miu.ac.ir  فعالیت خود را آغاز کرده است . سایت مرکز پژوهشی در راستای اهداف خود، فعالیت های پژوهشگران این مرکز و نیز درج آثار علمی- پژوهشی ایشان در سایت، پوشش کامل تحلیل های خبری مرتبط با اولویت های سه گانه ی مرکز پژوهشی، نقد و بررسی این تحلیل ها، درج نشست ها، همایش ها و فرصت های مطالعاتی و نیز پوشش اخبار پژوهشی جامعه المصطفی را  در دستور کار دارد. این سایت دارای 4 قالب کلی مطالعات اسلامی، مطالعات غرب، مطالعات منطقه ای و گفتگوی ادیان است.

·         اهداف ایجاد سایت:

1.        مشارکت در گفتگوهای دینی و بین فرهنگی از طریق شبکه جهانی اینترنت.

2.        شناخت مبانی و اصول ملل مختلف از طریق گفتگوو قلم زدن در فضای مجازی.

3.        آسیب شناسی  فکری، فرهنگی و دینی فرهنگ  بومی و دیگر فرهنگ­ها از طریق نشر مقاله ، کتاب و تصویر و...

4.        ایجاد بستر های علمی، اجتماعی و فرهنگی برای تعامل وارتباط هرچه صمیمی تر با دیگر اقوام و ملل.

5.        اطلاع رسانی نسبت به برگزاری همایش ها و نشست های علمی.

6.        دعوت از اساتید و پژوهشگران  دانشگاه ها و موسسات  داخل و خارج برای برگزاری نشست های علمی و همکاری و همفکری آموزشی- پژوهشی در  زمینه ها و رشته های مختلف علمی- فرهنگی.

·         بخش های سایت:

الف)گزارش.   ب) اخبار.   ج) دیدگاه های اندیشمندان جامعه المصطفی(ص).   د) آزاد اندیشی.   هـ)اخبار المصطفی(ص)

و)پژوهشهای تخصصی با عناوین:

ü      اندیشه ی رهبری.

ü      آیت الله اعرافی.

ü      کارشناس نماهای حوزه ی اسلام در اروپا.

ü      دین و خشونت.

ü      گروه های افراطی اسلامی.

ü      علم و دین.

ü      دین و اخلاق.

ü      گفتگوی اسلام و مسیحیت.


٠٩:٠٤ - سه شنبه ١٥ تير ١٣٩٥    /    شماره : ٧٥٤٤٣    /    تعداد نمایش : ١١٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
کانال ارتباطی

کانال تلگرام مرکز پژوهشي جامعه المصطفي

نشر کتب

تازه های نشر المصطفی

پیوندها

اوقات شرعیآمار بازدید

 بازدید این صفحه : 7579
 بازدید امروز : 113
 کل بازدید : 44389
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/8125