بالا بردن اعتماد به نفس در کودکان

بچه ها وقتی ببینند که دیگران چه واکنشی به توانایی های آنها نشان می دهند، اعتماد به نفس و حس استقلال خاصی پیدا می کنند. بچه ها و کودکان حس کنجاوی طبیعی داشته و با دیدن شیوه واکنش بزرگترها به کارهایشان به توانایی های خود پی می برد.

به عنوان مثال وقتی آنها برای اولین بار راه می روند، با در آغوش گرفتن و کف زدن پدر ومادرها مواجه می شوند. بچه های مقطع ابتدایی از سوی دیگر وقتی در یک امتحان نمره بهتری نسبت به هم کلاسی های خود بدست می آورند، اعتماد به نفس پیدا می کنند.