دبیر سایت

دبیر سایت

شنبه, 16 تیر 1397 09:53

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 56 ام

تاریخ 09/ 04/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 09:57

شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 55 ام

تاریخ 02/ 04/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:02

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 54 ام

تاریخ 12/ 03/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:07

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 53 ام

تاریخ 05/ 03/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:13

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 52 ام

تاریخ 29/ 02/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:33

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 51 ام

تاریخ 15/ 02/ 1397

شنبه, 16 تیر 1397 10:26

 شورای پژوهشی مجتمع

مصوبات جلسه 50 ام

تاریخ 08/ 02/ 1397

پنج شنبه, 14 تیر 1397 11:08

به همت پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام کارگاه تخصصی آینده پژوهی با حضور ارزشمند دکتر جعفر رحمانی برگزار می گردد.

چهارشنبه, 02 خرداد 1397 10:56

مرجعیت شیعه از طریق مهاجرت عده‌ای از مسلمانان به لندن، انتقال یافت و معرفی شد و این جوامع شیعی با ایجاد مراکز و شبکه‌های بین‌المللی، حالتی جهانی به خود گرفتند که در این زمینه نقش مرجعیت ایران به‌مراتب بیشتر بود. 

یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 14:29

آیت الله اعرافی: برای جامع بودن فرهنگ شناسی به منظور فرهنگ سازی و تعامل فرهنگی، باید در تمام رشته ها رویکرد فرهنگ شناسی را ایجاد نموده، همه رویکردهای را در رشته ای مجزا و تخصصی مورد توجه قرار دهیم.