حجت الاسلام عصارزاده

حجت الاسلام عصارزاده

حجه الاسلام و المسلمين عصارزاده

عصر حاضر را با توجه به ویژگی ها و حوادثی که در آن برای نوع بشر رخ داده است را شاید بتوان عصری قلمداد کرد که در طول حیات انسان در کره خاکی بی سابقه است. سرعت شگفت آور علم و به تبع آن توسعه ی شتابناک ارتباطات و ظهور پدیده اینترنت و گوشی ­های هوشمند (Spooner 2014)[1] و نیز حرص و طمع سیری ناپذیر انسان­ها در استثمار و استعمار و به تبع آن بروز جنگ­های متعدد جهانی و منطقه ای در عصر حاضر و ده ها ویژگی دیگر این عصر باعث شده، تا رابطه و تعامل انسان­ها با یکدیگر تغییرات وسیعی را در خود ببیند. از مهمترین نتایج این رویدادها ظهور پدیده­ی مهاجرت است.

گرچه «مهاجرت امری نیست که مختص امروز و دیروز بـاشد، بلکه داسـتانی است که از هبوط آدم‌ ابوالبشر به زمین آغاز شد‌ و این قـصه‌ تـا‌ امـروز‌ ادامه دارد. بشر که همواره در جست‌وجوی کیمیای‌ سعادت‌ بوده، در پی یافتن آن و بدان امید که شاید آسـمان‌ در جـایی‌ دیـگر، به‌ رنگ دیگری باشد، کوچیدن را بارها و بارها آزموده است. هر مهاجرتی، در پی‌ خود، مراوده‌ و ارتباط فرهنگی- نه از جـنس‌ خـویشتن - را‌ می‌طلبد و این جایی است که ارتباط بین فرهنگی آغاز می‌شود. ارتباطات بین فرهنگی هنگامی‌ ظهور‌ می‌کند‌ که مـردمانی بـا فرهنگ یا‌ پاره‌ فرهنگ‌های‌ هویتی متفاوت با‌ یکدیگر‌ ارتباط برقرار کنند.» (یحیائی و کیا 1388: 137) البته این تعامل و ارتباط فرهنگی در انواع مختلف مهاجرت یکسان نیست به عنوان نمونه یک مهاجر که به دلیل تخصص و حرفه ی خود به کشور دیگر مهاجرت کرده با مهاجری که به دلیل فقر یا ناامنی مجبور به مهاجرت شده و بیشتر عنوان پناهنده به آن صدق می­کند، متفاوت است.[2] متاسفانه تقریبا بیشتر افرادی که از کشورهای مسلمان خاورمیانه برای زندگی به کشورهای غربی مهاجرت می­کنند در ذیل عنوان پناهنده وارد آن کشور می شوند. انسان هنگامی که با عنوان پناهنده وارد یک کشور شود به طور طبیعی یک نوع حق برتری به کشور میزبان می­دهد و ناخودآگاه خود را در مقامی فرودستانه می­انگارد، لذا این مساله باعث می­شود در بسیاری از امور حالت تسلیم گونه به خود گرفته و خود را بی دفاع در قبال فرهنگ و هویت جدید –که در تصور او از مقام بالاتری برخوردار است- قلمداد کند.

پنج شنبه, 03 اسفند 1396 16:02

به گزارش روابط عمومی واحد خواهران جامعه المصطفی مشهد، نشست پژوهشی با همکاری مرکز پژوهشی مشهد با موضوع نهضت امام خمینی(ره) در بستر جریان شناسی فکری و معرفتی جهان اسلام  به مناسبت دهه‌ی مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مدرسه عالی خواهران  برگزار شد.